W galerii znajdują się wybrane zdjęcia z dziesięcioletniej historii Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.