Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Strumieniu, projekt Szlakiem historycznych ścieżek po Żabim KrajuŚwietlica Środowiskowa w Pruchnej, projekt Young DirectorsCentrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskego w Dzięgielowie, projekt: "Summer" po angielskuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Cieszynie, projekt: Pokażę, że potrafię
strona główna   |    idea   |    o nas   |    konkursy   |    projekty   |    partnerzy   |    forum   |    kontakt
 
SKĄD POMYSŁ?
 
Przyznawanie dotacji w otwartych konkursach grantowych wspiera budowanie aktywnych społeczności, które wspólnie definiują lokalne najpilniejsze potrzeby oraz problemy, którym należy przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. O dotacje w konkursie gantowym mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne.

"Działaj Lokalnie" wspiera różnorodne przedsięwzięcia. W każdej społeczności inni są ludzie, zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne metody działania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne. Finansujemy projekty kulturalne, edukacyjne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, promujące turystykę, przedsiębiorczość i inne.

Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest dobro wspólne oparte na lokalnej aktywności oraz angażowaniu do projektów różnych środowisk i partnerów.

 
 
Rząd amerykański od 2000 roku powierzył znaczne środki finansowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) w celu wzmocnienia organizacji i instytucji z wsi i małych miast. Powstał specjalny program dotacyjny o prostych, przejrzystych procedurach. Prowadzą go lokalni liderzy społeczni. Ma on ułatwić samodzielne pozyskanie pierwszych środków i zachęcać do poszukiwania nowych źródeł finansowania.

Koordynacją programu "Działaj Lokalnie" w skali kraju zajmuje się Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. ARFP jako operator programu nadzoruje prowadzenie konkursów dotacyjnych przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Obecnie jest ich ponad 60 - w tym Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Zobacz: Jak działa program?