VACUUM

Od autora

  "Pozwól myślom uspokoić
   się, aby uczucia swobodnie
   mogły się rozwijać. One są
   delikatne i czułe, same sobie
   znajdą najlepszą drogę."

Ci, którzy czytali, mówili, że to wiersze pesymistyczne. O śmierci, cierpieniu... Może tak jest w istocie i nie mylą się oni w swoich opiniach. Jenak dla mnie liczy się coś innego... Ktoś kiedyś przeczytał i powiedział, że mogłabym je wydać. Zrobiłam to...

Sylwia Bednarek***
IN GREMIO

W łonie PRAOJCA
zalążek nowego
świata złudzeń i iluzji
inspiruje przyszłe
pokolenia indywidualnych
umysłów
znienawidzonych przez
biernych obserwatorów
jego niepozornych
narodzin cierpliwie
oczekuje na
przyjście dusz swoich
podopiecznych-adeptów
kolejnego wieku własnej
kultury...

10.08.1998 r. - Międzybrodzie Bialskie
***
INSULA

Żyliśmy razem
na tamtym brzegu wiecznej wolności
na wyspie nagiej mgły
chodziliśmy po
bezdrożach krótkich nadziei
szukając śladów chwili
mewa świtu -
symbol nowego życia
dziecko zgwałconego powietrza
które przynosi dobre nowiny
i tylko błazen czasu
składał w ofierze
antyboga
niepojętą słabość morza -
na tamtym brzegu wolności...

28.08.1998 r.