W TWOICH DŁONIACH KRUCHOŚĆ

Od autora

motto: Bądźcie twardzi. Nadzieja istnieje.
Może wydawać się, że coś jest
niemożliwe, ale tak nie jest.
Zapalcie świecę i idźcie powoli
przez mrok.

J. Carrol

Anna Bożena Winkler***
piosneczka

nad naszymi sercami
nad naszymi ustami
oniemiali anieli stanęli

nasze oczy jak diament
nasze dłonie jak lament
oby stróże na wieki posnęli

świat się wokół tęczowił
ciała nasze rozsłowił
i szła wiosna ode mnie do ciebie

tak chcieliśmy do raju
kędy rozkosz śpiewają
ale miejsca zabrakło już w niebie

***
śmiech na drogę

bo łatwiej wiernym być temu co znane
boś nie przyrzekał grzechu ni obrony
każda odpowiedź bezpiecznie daleka
oskarżenie czy chwała równie urojone

nie pragnęłam cię lekiem zgasiłeś chorobę
lecz w co się teraz schronię przed uzależnieniem
szukać cię będę w każdym niepokoju
gdzie te baśnie w ciepło twej dłoni wtulone

nie zechcesz mnie pamiętać
boś już byt miniony
nie zechcesz mnie pamiętać
bo wiesz że
skrzywdziłeś